5 آذر روز بسیج، بزرگترین یارگیری آرمانی نظام ولایی از جامعه:

اگر بسیج نبود، ما در کجای جغرافیای سیاسی جهان قرار داشتیم؟!

خیلی ساده می توان به موضوع بسیج ورود کرد و یا یک دو دو تا چهار تای معمولی به اهمیت، ضرورت و جایگاه آن پی برد و با دو نگاه مرتبط به کارکردها و عملکردهای منتسب به بسیج پرداخت و بعد هم با یک حساب سرانگشتی به تفاوت بود و نبود بسیج در جامعه ما و هر یک از جوامع بشری پاسخ داد و در همین راستا، ضمن ارزیابی آنچه که بسیج آن را طی کرده است به سمت آینده ای جهت گیری کرد که در آن معلوم شود که بسیج از امروز و تا همیشه قادر به طی کردن چه مسیرهایی و فتح چه قله هایی است؟!

بازتاب : هراز نو / تی نیوز / بصیر آنلاین / آفاق آنلاین (گزارشگر) / شمال پرس (خزر پرس) / نماز جمعه ساری / صدای شمال / مازنا / اکسین نیوز /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۳۰ و ساعت 15:8 |

نگاهی دوباره به بازارگرمی طنرهای لهجه دار رسانه ای:

آذری ها، ناجی مازنی ها و پایان تمسخر اقوام در رسانه ملی!

http://ghasedakchamestan.ir/wp-content/uploads/2015/11/697283_914.jpg

اعتراض قاطبه اهالی استانها و شهرهای آذری نشین به یکی از برنامه های ناپسند و موهن فتیلیه ای های دوست داشتنی در ماه جاری که منجر به عذرخواهی رئیس محترم رسانه ملی، معاونین، مدیران ذیربط و نیز تعطیلی موقت این برنامه و تنبیه شدید عوامل مدیریتی آن تا مرز اخراج و عزل برخی از آنها و نهایتاً صدور بخشنامه ای مبتنی بر ممنوعیت رسمی استفاده از لهجه های قومیتی در کلیه شبکه های رسانه ملی گردید، علیرغم همه تلخی های اولیه، پایان شیرینی داشت و به واسطه ی این اعتراض همگانی، نه تنها لهجه آذری از سیطره  طنزپردازان لودگی گرا خارج شد، بلکه به لطف بخشنامه پایانی مورد اشاره، ما شاهد رهایی تمامی لهجه های اقوام ایرانی از جمله زبان شیرین مازندرانی از اسارت چندین ساله برنامه سازان شبکه های سراسری بوده ایم!

بازتاب : مازنا / بصیرآنلاین / نظر نگار / اصلاح نیوز / ماز نیوز / عصر مازندران / رزمندگان شمال / آفاق آنلاین (گزارشگر) /

+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۲۹ و ساعت 16:44 |

تحلیل محتوای عزل و نصب های اخیر در مازندران:

آقای استاندار، چقدر زود! چقدر دیر! یا چه نابهنگام!؟

مازندران

دومینوی عزل و نصب های اخیر در مازندران که ظاهراً طبق قاعده "آسیا به نوبت!" در حال سرایت به نفرات متعدد دیگر نیز بوده و به اعتبار مصاحبه استاندار محترم ادامه نیز خواهد یافت، به پیدایش یک معادله ی چندمجهولی منجر شده که در نسبت شناسی این اقدامات تقریباً پارادوکسی، به استناد بیانیه ها، مصاحبه ها و اظهارات تریبونی و محفلی برخی از افراد حقیقی و حقوقی، تحلیل گران را دچار احساس دوگانه ای کرده که نیاز به ریشه یابی و جامع نگری بیشتری دارد!

بازتاب: اصلاح پرس / بصیر آنلاین / نظرنگار / شمال پرس (خزرپرس) / آفاق آنلاین (گزارشگر) / تی نیوز / اراءنیوز/ مازنیوز / عصر مازندران / زمونه /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۲۳ و ساعت 14:11 |

زبان حال حضرت زینب(س)

حسین جان الدخیل

ای حسین ای مظهر صبر جمیل        صبر تو دارد حسین اجر جزیل

ای تجلـــی صفــــــات انبیــــــاء         اولیـاء را محوری ای بی بدیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۱۴ و ساعت 19:41 |

مروری بر بیماری های مدیریتی در مازندران:

آقایان مدیران، مرگ اجتماعی مازندران را بنام خود ثبت نکنید!

حقیقتی که سخت آزارنده است اینکه مدیران بالادست اجرایی کشوری و استانی خیلی مایل به باور این بیماری مدیریتی در مازندران و محرومیت ناشی از همین حقیقت نبوده و دلشان را به ارائه ی آمارهای پر طمطراقی خوش می کنند که در واقعیت، هیچ تکان و تحرکی در زندگی معیشتی شهروندان مازندران ایجاد نکرده و نه تحولی را در عرصه ی اشتغالزایی رقم می زند و نه نویدی را در عرصه ی درآمدافزایی به مازندرانی بشارت می دهد و جالب اینجاست که اگر جمله ی یادگاری رهبری معظم انقلاب مبنی بر "پنهان شدن محرومیت مازندران در پشت رنگ سبز درختان و جنگلش" نبود، قطعاً این ناباوری ها به مرزهای انکار نیز کشانده می شد!

بازتاب : بصیر آنلاین / ساروی نیوز / عصر وطن / هراز نو / اراء نیوز / صدای شمال / شمالنا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۸ و ساعت 11:21 |

پردازشی به تنش های پر واکنش استاندار:

مدیریت مازندران، بیمار است!

نگارنده قطعاً نه تنها اعتراضی به عزل مسئولان ناتوان و ناکارآمد نداشته و ندارد، بلکه بشدت خواهان استمرار این روند پس از دو سال و اندی از زمان بکارگیری برخی از آنان می باشد، اما نکته اینجاست که آیا این معزولین، همان ناکارآمدان مدنظر رسانه ها و کارشناسان بوده اند، یا آنکه این عزل ها، مفرّی برای رد گم کردن و یا فرصتی برای استتار تاکتیکی جهت حفظ همان مدیران ناکارآمدند؟! و نکته ی دوم اینکه آیا مستنداً منصوبین جدید، کارآمدتر از معزولین کنونی اند و یا اینکه انتصاب آنها نیز عجولانه و تحت فشار انجام گرفته و در فردا روزی، آنها نیز قربانی حرکت مشابه دیگری خواهند شد تا اصل مسئله همچنان مکتوم باقی بماند؟

بازتاب : رزمندگان شمال / بصیر آنلاین / نظرنگار / صدای شمال / مازنیوز / آفاق آنلاین (گزارشگر) / شمال پرس (خزر پرس )/  سخن نیوز / تی نیوز / اصلاح پرس / عصر وطن /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۴ و ساعت 7:14 |

تأملی در باره نگاه تلخ به مستقبلین دسته های عزاداری حسینی:

نگاه به عزاداری ها مثل نگاه و زیارت حرم است!

 اگر ما بخواهیم همه مستقبلین از دسته های عزاداری را به حساب اندک نفراتی بگذاریم که آنطور باید و شاید شأن این مراسم حزن انگیز را رعایت نمی کنند، کار درستی انجام نداده ایم، چرا که از دوازده طبقه ی فوق، یازده طبقه به نحوی مأجورند و باید احترام آنها را نگه داشت و قطعاً راه مقابله با عزادارنماها، توهین به عزاداران واقعی حسینی نیست و نباید حضور اعتقادی آنها را با جمله های ناپخته زیر سؤال برد!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۲ و ساعت 18:23 |

وداع پایان

غریب دوران، حسین حسین جان  مکن ای جان جهان، حسین وداع پایان

******

نماد احسان،حسین حسین جان  مکن ای جان جهان، حسین وداع پایان

******

کوفه پیمان شکنی کرد و گریخت ، وای از این عهد شکن های زمان ، وای حسین

هم سبو بشکست و هم پیمانه ریخت ، وای از این مدعیان و ناکثان ، وای حسین

تار و پود کوفه تا آخر گسیخت ، وای از این کینه و این مکر نهان ، وای حسین

عشق زینبی حسین یا ثارالله (3) ای مرا تو نور عین یا ثارالله  (3)

ناجی انسان  حسین حسین جان   مکن ای جان جهان، حسین وداع پایان

مداح اهل بیت(ع): حاج رسول صابریان ثانی-تهران و ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۲ و ساعت 6:52 |

عشق زینب

http://nasimezohoor.ir/wp-content/uploads/2013/12/roghaye_and_zainab.jpg

وای، وای حسینم       وای حسینم    وای حسینم

ـــــــــــــــــــــ

وای، نور عینم        نور عینم      نور عینم

ــــــــــــــــــــ

وای، از جدایی، شد وداعِ، ما نهایی- غم فزایی، نینوایی  

می روی، می کنی  یا حسین دلربایی

وای از این غم، چون دمادم-سویم آید، داغ و ماتم  

باورم نیست، یاورم نیست-دلبرم نیست، وای به حالم

وای، وای حسینم   وای حسینم  وای حسینم

مداح اهل بیت(ع): حاج عسکری اسماعیل پور-بابل و بندپی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۱ و ساعت 8:6 |

عطشان

تصویر پخش نشده از شهادت حضرت عباس در مختارنامه

عمو عمو  ای عموجانم

       ــــــــــــ

بیا ببین،  که چه عطشانم

     ــــــــــــ

طفلان حرم، تاب ندارند، از فرط عطش، خواب ندارند  

سقای حرم، کن کرمی چون، یک جرعه به کف، آب ندارند

فریاد عطش عطش عموجان، یعنی لب سیراب ندارند    

طفلان خبر از مکر شیاطین، از کینه ی احزاب ندارند

عطش شده آتش جانم    عمو عمو  ای عموجانم

مداح اهل بیت(ع): سیدکریم محمدی فرح آبادی-فرح آباد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۸/۰۱ و ساعت 5:27 |

خزان کربلا

وای، ای برادرم   فتاده ای   چرا چنین خزان، در برابرم

ـــــــــــــــ

وای، ای تو سرورم    فتاده ای   چرا چنین خزان، در برابرم

ــــــــــــــــ

حسین من، چگونه خون نبارم از ملال تو    حسین من، چگونه باورم شود قتال تو 

چرا شدم، شاهد وصال تو   نظاره گر، من به روز و حال تو  

نشسته ام، خسته در قبال تو      شکستم از، وصل بی مثال تو

وای، ای تو دلبرم  فتاده ای  چرا چنین خزان، در برابرم

مداح اهل بیت(ع): حاج امید بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۳۰ و ساعت 13:8 |

   ناجی دین به کربلا

حسین حسین، تو ناخدایی              ناجی دین، به کربلایی

ـــــــــــــــــــــــ

تو کشتی، نجات مایی                   ناجی دین، به کربلایی

ــــــــــــــــــــــــ

دوباره چشم، این زمانه کور شد            دوباره قرآن، ظالمانه دور شد                

دوباره بزم، هر بهانه جور شد 

به گفت و گویم، یا حسین حسین           به گریه گویم، یا حسین حسین

چه عاشقانه    تویی روانه    ای یگانه ام

حسین حسین، چه دلربایی                       ناجی دین، به کربلایی

مداح اهل بیت(ع): حاج امید بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۹ و ساعت 7:21 |

ساقی عشق

http://3pide.ir/wp-content/uploads/2015/05/story-abbas-3pide-3.jpg

ساقی ام ساقی عشق   آخرین امید این طفلانم

ـــــــــــــــــــــ

تا به آخرین نفس       عاشقانه بر سر پیمانم

ــــــــــــــــــــــ

خوشا به حال من حسین، که در این دیارم       مدال سقایی تو، شده افتخارم

مشک به دوش و پرشتاب، من درنگ ندارم      حتی اگر به علقمه، سر و جان سپارم        

شده این مشک تهی   عَلَمِ قافله ی عطشانم

مداح اهل بیت(ع): سید ابوالفضل حسین پور-ساری و تهران


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۹ و ساعت 7:5 |

   ابوفاضل

ثار الله به چه معنی می باشد

امیر لشکر دلم         من ابوفاضلم

ــــــــــــــ

خصم سپاه باطلم       من ابوفاضلم

ـــــــــــــ

به کربلا آمده ام، ز دل و جان حسین     بهر وفا آمده ام، من به پیمان حسین

ماتم تنهایی تو، شد غم قافله     با چه نوا آمده ام، گوش به فرمان حسین

بر سر وعده عاملم   من ابوفاضلم

مداح اهل بیت(ع): جعفر رضایی فرح آبادی-فرح آباد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۹ و ساعت 6:49 |

ثارالله، حسین حسین

http://seraj24.ir/images/news/41954/thumbs/41954.jpg

ای تو خون خدا، ثارالله   نوح ناجی ما، ثارالله    کربلای تو شد، چون کعبه    قبله ای دلربا، ثارالله

ثارالله، حسین حسین

مداح اهل بیت(ع): علی بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۹ و ساعت 6:38 |

  یل حیدر

یل حیدر، مرا یاری         امیری و علمداری

             ــــــــــــــــــ

تو سقایی، تو سرداری      امیری و علمداری

           ـــــــــــــــــــ

لبیکِ تو طنین این دشته، نام تو شهره تا ابد گشته      

می پرسن این تشنه لبا از من، آیا عمو عباس، برگشته

کمی دیره- چه ها گشته، چرا اسبت از علقمه برگشته        

تو در سختی، وفاداری     امیری و علمداری

مداح اهل بیت(ع): حاج امید بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۹ و ساعت 6:10 |

شیر علقمه

ساقی حرم، مظهر کرم، ای تو یاورم، علمدار      فخر لشکرم، نور بصرم، ای برادرم، علمدار

ـــــــــــــــــ

قوت دلی، حل مشکلی، ابوفاضلی، علمدار         یار کاملی، خصم باطلی، نور محفلی، علمدار

مداح اهل بیت(ع): مصطفی قاسمی -ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۷ و ساعت 1:24 |

یار مبادای حسین

زینبم یار مبادای توام       یا حسین عاشق شیدای توام 

          کربلایت، قبله گاه  عاشقان بی ریا شد(2)

ــــــــــــــــــــــــ

راوی نهضت اعلای توام     یا حسین محو تماشای توام    

          کربلایت، قبله گاه  عاشقان بی ریا شد(2)

مداح اهل بیت(ع): حاج عباس صلواتچی-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۶ و ساعت 23:50 |

ساقی دریادل

سقای کربلا

یا ابوفاضل          ای علمدار حسین، ساقی دریا دل

    ــــــــــــــــــــــــــــــ

یا ابوفاضل            کربلا شد متلاطم، بشتاب عاجل

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خیمه بی تاب عطش شد، رسد العطش بگوشم     طاقت از کفم ربوده، عاشقانه برده هوشم

جگرم سوخته از این غم، بیا ای مشک به دوشم    نگران بلبلانم، بلبل نغمه خموشم

تویی تو در سپهم، قائم القیام حسین      شدی تو جلوه گه، مکتب و مرام حسین       

یا ابوفاضل      ساقی تشنه لبان نیست، دمی غافل

مداح اهل بیت(ع): حاج امید بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۴ و ساعت 16:29 |

                 کربلا، سرزمین موعود حسین

     تاج عشق

http://www.yasinmedia.com/gallery/originals/islamic-wallpapers_39/__17/___9/96_20140114_1306696940.jpg

  نبی داده این خبر، به من ز معبودم                که هست زمین کربلا، ارض موعودم

یعنی به معراج عشق، منم آماج عشق          اینجا به سر زند مرا، خدا تاج عشق


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۴ و ساعت 11:3 |

در استقبال از حسینیه نشینی عزاداران حسینی

راز حسینیه

از حسینیه به حسین، می رسیم انشاءالله                    به خیمه ی آن نور عین، می رسیم انشاءالله

ز پای منبر وعظ و، ز مرثیه های متین                             به راز بین الحـرمین، می رسیم انشاءالله


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۴ و ساعت 0:20 |

        آخرین زبان حال مسلم بن عقیل:     

 کوفه قاتل من است

یا حسین کوفه میا که کوفه پیمان شکن است   کوفه قاتل من است

ـــــــــــــــــــــــــ

یا حسین کوفه میا که کوفه رنج و محن است    کوفه قاتل من است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۲ و ساعت 20:17 |

در رثای نهضت خونین عاشورای حسینی

قافله سالار

همه را قافله سالار، حسین                عالمی شد ز تو بیدار، حسین

ای سفینـه النجـــــات عالـم                 نـاخــدای کشتی یـار، حسین

ای ملقب تو به مصباح الهدی             به توایم تشنه ی دیدار، حسین

شده ای ناجی دین نبوی(ص)           تو در این سلسله پیکار، حسین


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۲ و ساعت 5:57 |

مازندران و محرومیت مضاعف پنهان در پشت سرسبزی های اقلیم آن:

سفر رئیس جمهور و سفره محرومیت مازندران

 19 مهرماه زمان سفر رئيس جمهوري به مازندران

هدف ما از این یادداشت، برخلاف آنچه که متأسفانه از دو دهه قبل در ادبیات مدیریتی و رسانه ای ما باب شده است، محکوم کردن این دوره ی مدیریتی یا دوره مدیریت پیش از آن و سایر ادوار مدیریتی نیست، بلکه هدف ما شرح مصیبتی است که حالا دیگر در مازندران، نهادینه و کاملاً کهنه شده و امید ما از طبیبان حاذق و مدیران لایق هم به ناامیدی رسیده است و حقیقتاً نمی دانیم در این مجال باید چگونه بنالیم؟!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۲۰ و ساعت 7:38 |

غزلی برای قربانیان قربانگاه منا:

قربانیان ابراهیمی

الا ای زائران روز قربانی                        شما قربانیان مکر شیطانی

الا ای کشته های پاک قربانگه              جهان حیران شد از این رسم میهمانی

مداح اهل بیت: حاج محمدرضا متولی طاهر-بابل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۷/۰۸ و ساعت 6:13 |

هفته ی دفاع مقدس، هفته ی تقدیس فرهنگ دفاع:

عزت جهانی ملت ما، مرهون فرهنگ دفاع مقدس است!

امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم همه امور اساسی و مهم کشور ما متأثر از دفاع مقدس و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی آن است، طوری که ادبیات سیاسی و دیپلماسی ما، اقتصاد ملی و مقاومتی کشور ما، فرهنگ و هنر ما، آموزهای آموزشی و پرورشی ما، خلاقیت ها و نوآوری های ما در حوزه علم و فنآوری، اعتماد به نفس و خودباوری ما، استقلال و آزادی ما، استحکام ملی ما و سایر موضوعاتی که می توانند در اذهان متبادر شوند، یقیناً تحت تأثیر اقتداری قرار دارند که میدان داران دوران دفاع مقدس برای کشور ما به ودیعه گذاشته اند!

بازتاب : رزمندگان شمال / بصیر آنلاین / گزارشگر / نظر نگار / تی نیوز / نماز جمعه ساری / ماز نیوز / صدای شمال / شمال پرس (خزرپرس) / عصر مازندران /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۶/۳۱ و ساعت 8:43 |

بازگشایی مراکز آموزشی، فرصتی برای تعالی نسل های امروز و فردا:

نظام آموزشی، رکن رکین توسعه پایدار است!

کشورهای پیشرفته به این علت پیشرفت کرده اند که دارای نظام آموزشی پیشرفته اند، نه آنکه چون پیشرفت کرده اند، نظام آموزشی آنها نیز پیشرفت کرده است، یعنی تقدم پیشرفت با نظام آموزشی و تأخر آن با سایر نظام های جامعه بوده است و از این رو، نظام آموزشی، جدی ترین نظام اجتماعی و بسیار ژرف نگر است و در ضرب المثل ها نیز تعبیر به قیفی می شود که ورود به مراکز آموزشی آسان، گسترده، بدون فیلتر و فضای باز ورود به قیف است و اما فارغ التحصیل شدن از این مراکز، بسیار سخت گیرانه و شبیه خروج از خروجی باریک همان قیف است!

بازتاب : بصیر آنلاین / گزارشگر / شمال پرس (خزر پرس) / تی نیوز / ماز نیوز / صدای شمال / اصلاح نیوز / عصر مازندران /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۶/۳۱ و ساعت 6:31 |

تجلیل و تحلیل از سفر معاون اول رئیس جمهور به مازندران:

سفر آقای جهانگیری ، مقدمه یا جایگزین سفر رئیس جمهور به مازندران؟!

اگر سفر آقای جهانگیری، جایگزین سفر رئیس جمهور شده است که باید به حال مازندران و مسئولین محترمش تأسف خورد که ظاهراً سهمیه حضور در لیگ برتر مدیریت عالی کشور را از دست داده و باید در لیگ های پایین تر حضور داشته باشند و دیگر نباید منتظر رئیس جمهور محترم ماند و اگر این سفر، مقدمه سفر آقای رئیس جمهور است، باز هم برایم سؤال است که رئیس جمهور محترم در این آشفته بازار پروژه ها، می خواهند چه پروژه یا پروژه هایی را در مازندران افتتاح کنند؟! آیا پروژه ای باقی مانده و یا پروژه ای به زودی به مرحله راه اندازی می رسد و یا اینکه طبق برخی عادت های نابجا و ناروا، پروژه ها، دوباره افتتاح خواهند شد؟!

بازتاب: رزمندگان شمال / بصیر آنلاین /نظر نگار / اصلاح نیوز / ماز نیوز / صدای شمال / مازنا / شمال پرس (خزرپرس) / آفاق آنلاین / ساروی نیوز /


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۵/۲۸ و ساعت 8:52 |

     شهید غواص

http://jangoderang.ir/portal/shahidpic/pic/8944.jpg

یار حسین، همچو عباسم                     شهید مظلوم غواصم

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    معلمی، یار آزاده                               تجلی عشق و احساسم

مداح اهل بیت-حاج امید بقالیان-ساری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۵/۱۸ و ساعت 16:39 |

18 بیت غزل مادرانه به بهانه 18 سالگی مرد عمل

 سردار شهید محمدصادق معلمی

http://jangoderang.ir/portal/shahidpic/pic/8944.jpg

ای سرو روان، تاج سرم، دلبر و دلدار            سردار بسیجی پسرم، "صادق" سالار

گمگشته من، ای همه بود و نبودم              خوش آمده ای و قَدَمَت بر سرم ای یار


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صادقعلی رنجبر در ۹۴/۰۵/۱۵ و ساعت 18:7 |